4 Μαρτίου 2010

Αναγκαία η λήψη μέτρων για να δοθεί τέλος στην επανεξέταση των ατόμων με βαριές και μη αναστρέψιμες αναπηρίες

Τις απόψεις της για το άρθρο 16 «Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου» του υπό κατάθεση Σχεδίου Νόμου «Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις», στο πλαίσιο της συζήτησης που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Εργασίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους κατέθεσε η Ε.Σ.ΑμεΑ. με επιστολή της στον Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Α. Λοβέρδου.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, το ακανθώδες ζήτημα που επιχειρείται να επιλύσει το άρθρο 16, της συνεχούς επανεξέτασης των ατόμων με αναπηρία με μόνιμες και μη αναστρέψιμες αναπηρίες, ταλαιπωρεί επί χρόνια τα άτομα με αναπηρία, προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Συνομοσπονδία προτείνει μια σειρά μέτρων που συμπληρώνουν το άρθρο 16 με βασικότερη τη συμπερίληψη κατηγοριών αναπηρίας, οι οποίες είναι αποδεδειγμένα μη αναστρέψιμες όπως:

• Τυφλότητα
• Παραπληγία-τετραπληγία εξ’ οποιασδήποτε αιτίας και ασθενείας. Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, όπως και με γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας υπάρχουν μια σειρά παθήσεων που οδηγούν σε παραπληγία- τετραπληγία όπως: παραπάρεση-τετραπάρεση, σκλήρυνση κατά πλάκας με ποσοστό 67% και άνω, μυοπάθειες-μυασθένειες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, στις οποίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χορηγείται το εξωϊδρυματικό παραπληγικό επίδομα (Ν. 3232/2005, 2646/98 κ.λπ.).
• κώφωση-βαρυκοϊα
• θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσος οι οποίες είναι παθήσεις κληρονομικές και μη ιάσιμες
• συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις - αιμορροφιλία
• εγκεφαλική παράλυση

Τέλος, η Συνομοσπονδία τονίζει ότι το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 κινείται σε θετική κατεύθυνση υπό την προϋπόθεση ότι στην Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζεται από ιατρούς του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών του Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ και από την οποία καθορίζονται οι λοιπές παθήσεις εκτός αυτών που τελικώς θα συμπεριληφθούν στο άρθρο 16 θα πρέπει να συμμετέχει θεσμικά και εκπρόσωπος της Ε.Σ.ΑμεΑ.

Όσον αφορά μη αναστρέψιμες αναπηρίες όπως ψυχικές αναπηρίες, συγγενείς καρδιοπάθειες, ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδη διαβήτης, κτλ, η Ε.Σ.Α.μεΑ. επισημαίνει ότι απαιτείται η επανεκτίμηση του Κανονισμού Επανεκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) για την τελική ένταξή τους στο ανωτέρω άρθρο.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP