16 Μαΐου 2010

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.2643/98

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε ότι αναρτήθηκαν οι πρώτοι πίνακα μοριοδότησης στις έδρες των Επιτροπών και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, http://www.oaed.gr, με βάση τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας της προκήρυξης Δημοσίου τομέα έτους 2008 του Ν.2643/1998, για τις Επιτροπές αναλυτικά πατήστε :1. Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας
2. Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης
3. Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου
4. Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
5. Υπηρεσίας Νομού Φθιώτιδος
6. Υπηρεσίας Νομού Κοζάνης

7. Υπηρεσίας Νομού Αρκαδίας
8. Υπηρεσίας Νομού Ροδόπης
9. Υπηρεσίας Νομού Κυκλάδων
10. Υπηρεσίας Νομού Δωδεκανήσου
11. Υπηρεσίας Νομού Λέσβου

Read more...

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ

Το Προνοιακό Επίδομα για Πάσχοντες από Aids - Αιμορροφιλία διαμορφώνεται ως εξής:

(Ύψος μηνιαίου επιδόματος 2010) 652 ευρώ
(Ύψος μηνιαίου επιδόματος 2011) 697 ευρώ

Ετήσια ποσοστιαία αύξηση επιδομάτων 7%


Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.


Πηγή: Υπουργείο Υγείας κια Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία

Όλα αυτά βέβαια προ κρίσης, γιατί ακόμα δεν έχει διασαφηνιστεί τί θα γίνει μετά ΔΝΤ

Read more...

WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA ΣΤΟ FACEBOOK

Read more...

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP