ΣΚΟΠΟΙ


Ο Σύλλογος Αιμορροφιλικών Βορείου Ελλάδος (ΣΑΒΕ) ιδρύθηκε το 1996 με τους παρακάτω σκοπούς:
• Η διασφάλιση της ορθής αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας των μελών του σε ιατρικό επίπεδο αλλά και η διασφάλιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της άψογης νοσηλείας και του απορρήτου, προς κάθε κατεύθυνση και κάθε περίπτωση, εφ’ όσον το μέλος δεν θέλει την κοινοποίηση των προβλημάτων υγείας του .
• Η επίτευξη παροχής της ίδιας σε ποιότητα θεραπευτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων των αιμορροφιλικών, που σχετίζονται με τη διάγνωση, την προγεννητική διάγνωση, την θεραπευτική αντιμετώπιση και την αντιμετώπιση των επιπλοκών των αιμορραγικών εκδηλώσεων (σε οργανικό και ψυχολογικό επίπεδο)και των επιπλοκών της θεραπείας, τόσο στην επαρχία όσο και στο κέντρο.
• Η ενημέρωση των μελών με ειδικές επιστημονικές ημερίδες.
• Η διασφάλιση της ορθής αντιμετώπισης των προβλημάτων στο χώρο της παιδείας. Οι αιμορροφιλικοί παρακολουθούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με ασυνεχή τρόπο ως αποτέλεσμα των προβλημάτων υγείας τους. Επομένως ο σύλλογος θα διαθέτει όλες τις δυνάμεις για να πείσει τους αρμόδιους φορείς να παρέχουν εκείνες τις διευκολύνσεις που θα επιτρέπουν την ορθή παρακολούθηση και συνέχιση των σπουδών είτε με την ίδρυση και λειτουργία σχολείου στα νοσηλευτικά ιδρύματα είτε με την εφαρμογή της κατ’ οίκον διδασκαλίας με κρατική φροντίδα.
• Η διασφάλιση της ορθής αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται στο χώρο της εργασίας με την προσαρμογή, κάθε φορά, των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η επέκταση των δικαιωμάτων αυτών με τη συμμετοχή τους σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και εργασιακής επιμόρφωσης.

Ο ΣΑΒΕ είναι μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Read more...

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP