ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Η Αιμορροφιλία είναι σύνθετη διαταραχή και τα άτομα που πάσχουν από αυτή χρειάζονται περισσότερα από απλή πρόσβαση σε θεραπείες. Στις κύριες ανάγκες για την καλή υγεία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής συμπεριλαμβάνονται:

  • Η πρόληψη της αιμορραγίας.
  • Η μακροχρόνια αντιμετώπιση των βλαβών των αρθρώσεων και των μυών.
  • Η αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών της θεραπείας:(α) καταπολέμηση των ανασταλτών και (β)θεραπεία των ιογενών λοιμώξεων (HIV/HCV) που μεταδόθηκαν μέσω των συμπυκνωμένων παραγόντων από ανθρώπινο πλάσμα.
Στην Ελλάδα, τέτοιου είδους πρόνοια παρέχεται μέσω τεσσάρων εξειδικευμένων Κέντρων Αιμορροφιλικών τα οποία παρέχουν ειδική φροντίδα ξεκινώντας από τη διάγνωση και την τακτική αντιμετώπιση και καταλήγοντας στη θεραπεία οξέων καταστάσεων για όλα τα άτομα με αιμορροφιλία στην Ελλάδα. Επίσης, είναι διαθέσιμη η θεραπευτική αντιμετώπιση κατ’οίκον.

Η αύξηση του αριθμού του επαρκώς εκπαιδευμένου προσωπικού και η βελτίωση του εξοπλισμού των
υπαρχόντων Κέντρων θα βελτίωνε σημαντικά την υφιστάμενη κατάσταση περίθαλψης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχουν διαγνωστεί 1467 άτομα με κάποια αιμορραγική διαταραχή από αυτούς οι 827 είναι ασθενείς με Αιμορροφιλία Α & Β

Πηγή: EUROPEAN HAEMOPHILIA CONSORTIUM (FACT SHEETS - GREECE)


    Read more...

      © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

    Back to TOP