ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ;

Η Αιμορροφιλία είναι μία κληρονομική αιμορραγική διαταραχή που εμφανίζεται από της γεννήσεως του
ατόμου, διαρκεί σε όλη τη ζωή του ασθενούς και εμποδίζει τη σωστή πήξη του αίματος. Τα άτομα με
αιμορροφιλία δεν έχουν επαρκή παράγοντα πήξεως, μία πρωτεΐνη στο αίμα που ελέγχει την αιμορραγία.
Η σοβαρότητα της αιμορροφιλίας κάποιου ατόμου εξαρτάται από το ποσοστό του παράγοντα πήξεως
που λείπει.
Υπάρχουν δύο τύποι αιμορροφιλίας: Η Αιμορροφιλία Α, η οποία προκαλείται από έλλειψη του παράγοντα VIII της πήξεως και η Αιμορροφιλία Β, η οποία προκαλείται από την έλλειψη του παράγοντα IX της πήξεως. Η Αιμορροφιλία Β είναι περίπου πέντε φορές σπανιότερη από την αιμορροφιλία Α.

Πηγή: EUROPEAN HAEMOPHILIA CONSORTIUM (FACT SHEETS - GREECE)


Read more...

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP