ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Ένα άτομο με αιμορροφιλία δεν αιμορραγεί γρηγορότερα από το φυσιολογικό, αλλά η αιμορραγία
μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο. Τα άτομα με αιμορροφιλία μπορεί να αιμορραγούν είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά.

Οι αιμορραγίες και οι εκτεταμένοι μώλωπες κατά την βρεφική ηλικία συνήθως οδηγούν στην διάγνωση της διαταραχής. Ο κύριος κίνδυνος είναι η ανεξέλεγκτη εσωτερική αιμορραγία η οποία ξεκινά αυτόματα ή κατόπιν κάποιου τραυματισμού.

Η αιμορραγία στις αρθρώσεις και τους μύες μπορεί να προκαλέσει πόνο, σοβαρή ζημιά στις αρθρώσεις με αποτέλεσμα δυσκαμψία, αναπηρία και μερικές φορές θάνατο. Πολλοί αιμορροφιλικοί αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη βάδιση και σε άλλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής λόγω της σοβαρής αρθρίτιδας που προκαλείται από τις πολλαπλές αιμορραγίες στις αρθρώσεις.

Πηγή: EUROPEAN HAEMOPHILIA CONSORTIUM (FACT SHEETS - GREECE)Read more...

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP