ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η Αιμορροφιλία αντιμετωπίζεται με την αναπλήρωση του παράγοντα πήξεως που λείπει από το αίμα.
Αυτό επιτυγχάνεται με την ενδοφλέβια έγχυση ενός προϊόντος το οποίο περιέχει τον απαιτούμενο
αντιαιμορροφιλικό παράγοντα. Η θεραπεία υποκατάστασης του παράγοντα χορηγείται:

 • Όταν εμφανίζεται αιμορραγία. Αυτή ονομάζεται «συμπτωματική» αγωγή (κατ’ επίκληση, on demand). Έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της αιμορραγίας όταν φτάσει στην περιοχή επαρκής αντιαιμορροφιλικός παράγοντας.
 • Σε τακτικά διαστήματα, ώστε να προληφθεί η εμφάνιση της αιμορραγίας. Αυτή ονομάζεται «προφυλακτική» αγωγή. Η προφυλακτική αγωγή αποδείχτηκε ότι ελαχιστοποιεί τον αριθμό των
  αιμορραγιών στις αρθρώσεις, με αποτέλεσμα να προφυλάσσεται η λειτουργία τους και να
  προλαμβάνεται, γι’ αυτό το λόγο, η αναπηρία. Συνεπώς, η θεραπεία αυτή είναι μακροπρόθεσμα
  οικονομικότερη, επειδή εξαλείφει το υψηλό κόστος το οποίο σχετίζεται με την φροντίδα των αρθρώσεων που έχουν υποστεί βλάβη.
Οι κύριες επιλογές θεραπείας υποκατάστασης του παράγοντα είναι:
 • Συμπυκνώματα παράγοντα που προέρχεται από πλάσμα: αντιαιμορροφιλικός παράγοντας που προέρχεται από δότες-ανθρώπους. 
 • Δεσμοπρεσσίνη (Desmopressin - DDAVP): Μία συνθετική ορμόνη η οποία ενεργοποιεί την απελευθέρωση του παράγοντα VIII, για χρήση στις ήπιες μορφές αιμορροφιλίας Α.
 • Συμπυκνώματα ανασυνδυασμένου παράγοντα: γενετικά κατασκευασμένος αντιαιμορροφιλικός παράγοντας, ο οποίος περιέχει ελάχιστη ή,πιό πρόσφατα, καθόλου πρωτεΐνη πλάσματος ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης. 
Πηγή: EUROPEAN HAEMOPHILIA CONSORTIUM (FACT SHEETS - GREECE)
  Read more...

    © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

  Back to TOP