20 Μαΐου 2014

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ 213

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε μια ακόμα κατάκτηση των αιμορροφιλικών με την μεταφορά σε καλύτερο χώρο του Κέντρου Αιμορροφιλικών των ενηλίκων στη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά έγινε στην ίδια πτέρυγα στο θάλαμο 213 όπου υπάρχουν δύο μικρότεροι ανεξάρτητοι χώροι και συγκεκριμένα ένας για τους εξωτερικούς αιμορροφιλικούς-αιμορραγικούς ασθενείς και ένας για τους αιματολόγους της Κλινικής.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP