25 Ιουνίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΙΝ...ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

  1. Σε συνέχεια της πανελλαδικής σύσκεψης στην Αθήνα στις  17 -04-2013 σε σχέση με την καλλίτερη διαχείριση της  αιμορροφιλίας, έγινε συνάντηση στις 16-05-2013  με τον διοικητή  της  4ης  ΔΥΠΕ κ. Θρασύβουλο Βεντούρη.  Πήραμε την υπόσχεση ότι θα προκαλέσει ευρύτερη συνάντηση με όλους τους  εμπλεκόμενους με τα Κέντρα αιμορροφιλικών του Ιπποκράτειου  Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης  προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα θέματα που χρονίζουν.
  2. Προβήκαμε σε ενέργειες αποστέλλοντας στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας ,Αναπηρίας και Ιατρική υηε Εργασίας του ΙΚΑ και στην ΕΣμεΑ επιστολή  για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της δυσλειτουργίας του ΚΕΠΑ  και καταστρατήγησης του Ενιαίου ΠΊνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.
  3. Οι  αιμορροφιλικοί που αιτούνται για πρώτη φορά προνοιακού  επιδόματος  διέπονται από το ΦΕΚ 1271/28-05-2013 που προϋποθέτει  50% ποσοστό αναπηρίας από το ΚΕΠΑ.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP