2 Μαρτίου 2018

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΒΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΒΑ


'Επειτα απο την ανακοίνωση του νέου  ΕΠΠΠΑ και κατόπιν  της έκφρασης διαμαρτυριών εκ μέρους των αιμορροφιλικών ασθενών όπως και ασθενών με άλλες αιμορραγικές ασθένειες, θέλουμε  να σας ενημερώσουμε πως ο ΣΑΒΕ εχει προβεί σε ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και σκοπεύει να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, μέσω των καταλλήλων οδων και προσώπων.
Ζητούμε την υποστήριξη και την κατανόηση σας , όπως και την ενημέρωση εκ μέρους σας για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε.


                                                                                                            ΤΟ    ΔΣ
                                                                                                         

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP