23 Νοεμβρίου 2016

Επανέλεγχος των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα επανεξετάσει όλους τους χώρους στάθμευσης που έχουν παραχωρηθεί σε ΑμεΑ. Έτσι καλεί όλους όσους έχουν τέτοια θέση, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων στο Τμήμα Αδειών & Ελέγχου Οδών:
1. Αίτηση
2. Πρόσφατη εξουσιοδότηση του ΑμεΑ (κατά περίπτωση)
3. Πρωτότυπο Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α.
4. Πιστοποιητικό του ΚΕΠΑ
5. Υπεύθυνη Δήλωση
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
7. Εφόσον η Αίτηση αφορά χώρο εργασίας α) βεβαίωση εργοδότη ή β) βεβαίωση Αντικειμένου Εργασιών από την ΔΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις υπαλλήλους:
κ. Μαρία Σαββίδου, τηλ 2313318306
κ. Πετρούλα Χατζηαθανσίου, τηλ  2313318325

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP