17 Ιουνίου 2015

Ερωτηματολόγιο για την επίδραση της άσκηση στους αιμορροφιλικούς

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί κομμάτι πτυχιακής εργασίας επάνω στην αιμορροφιλία και προορίζεται για τη λήψη καθαρά στατιστικών δεδομένων. Δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και είναι απολύτως ανώνημο. Η συνεργασία σας θα είναι αρκετά χρήσιμη.

 Για την είσοδό σας στο ερωτηματολόγια αρκεί να αντιγράψετε το παρακάτω link στην πλατφόρμα αναζήτησης.

https://docs.google.com/forms/d/1kyKsCS4F-ISCm6uMKmVDXyL5nzUFDkE9_evWu--OJfs/viewform?c=0&w=1

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP