16 Μαΐου 2010

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ

Το Προνοιακό Επίδομα για Πάσχοντες από Aids - Αιμορροφιλία διαμορφώνεται ως εξής:

(Ύψος μηνιαίου επιδόματος 2010) 652 ευρώ
(Ύψος μηνιαίου επιδόματος 2011) 697 ευρώ

Ετήσια ποσοστιαία αύξηση επιδομάτων 7%


Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση που η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ για κάθε χρονιά θα είναι μεγαλύτερη του 7% θα χορηγείται το σύνολο αυτής.


Πηγή: Υπουργείο Υγείας κια Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία

Όλα αυτά βέβαια προ κρίσης, γιατί ακόμα δεν έχει διασαφηνιστεί τί θα γίνει μετά ΔΝΤ

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP