ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. που προέκυψε απο τις εκλογέςπου εγιναν στις 29-1-2017 είναι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Καρακόλης
Αντιπροεδρος:Μιχαηλίδης Δημήτριος
Γραμματέας: Παρασκευή ιντζεκιώτου- Μειμαρίδου
Ταμίας:Βράκας Κωσταντίνος
Μελη:Αμπατζής Αστέριος
Καμπουρίδης Δημήτριος
Μπουζνάκης Κυριάκος

Read more...

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP